26.08.2008 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Udskriv siden

Referat fra møde i Lokalrådet 26.8.2008

1. Underskrift af referat fra 16.6.2008.

Referat fra d. 16. juni underskrevet

2. Drøftelse af det konstituerende møde mandag den 15. september kl. 19.00 på Lindved Sognegård.

Konstituerende møde i sognegården 15/9, kl. 18.30. Rådets medlemmer skal inden mødet have fornyet deres mandat i de respektive foreninger.
Mogens Thomsen overvejer sin stilling med hensyn til formandsposten. Mange opfordringer til, at han fortsætter som formand.

3. Planlægning af borgermødet den 15. september kl. 19.30 samme sted.
Forslag til borgermødets program:
Valg af ordstyrer
     Borgmesterens indlæg
     Spørgsmål til og drøftelse af indlægget
     Pause kaffe/øl/vand
     Lokalrådets årsberetning
     Drøftelse af beretningen
     Drøftelse af nye initiativer
Forslag til program for borgermødet, d. 15/9 kl. 19.30

  • Velkomst og fællessang (Mogens Thomsen),præsentation af rådets medlemmer og de nedsatte gruppers arbejde.Jens Henrik og Karen udnævnes til ordstyrere.

  • Beretning om rådets arbejde (Mogens T)     -  herunder SWOT-analyse og vision (kopi udleveres til alle) og-  i power point vises en model til opfyldelse af nogle af rådets visioner

  • Borgmesteren har ordet:- visioner vedr. Lindveds udvikling,- konkrete planer i den forbindelse.

  • Der kan købes kaffe / øl / vand

  • Spørgsmål og kommentarer fra salen

  • Afrunding - fællessang (Mogens Thomsen)

Erik Lauridsen laver oplæg til plakat og løbeseddel
Mogens Thomsen står for pressemeddelelse
Pensionisterne husstandsomdeler ca. 1 uge før mødet.
Gruppeopstilling af borde.
Sognegårdens vært står for salget af kaffe / øl / vand. Jan Nielsen aftaler dette med ham og undersøger pris på leje af sognegård
Folderen om Lindved trykkes i 1000 eks. og omdeles sammen med indbydelsen til borgermødet
Kort status:
Infrastruktur
: Forbedring af trafiksikkerheden i krydset Gl. Landevej / Sindballevej er taget med i kommunens trafiksikkerhedsplan.
Kommunen bakker ønsket om ændring af postnummer op og arbejder fortsat med sagen.
Småbørn
: Kommunen overtager børnehavens bygninger og har planer om på sigt at oprette en integreret institution med både vuggestue- og børnehavebørn
Unge
: Velfungerende klubber i Uldum og i Lindved Missionshus
Byudvikling
: Se ansøgning om midler til udviklingsstøtte
Info
: Jan Friis fremviste den fine folder om Lindved - går nu i trykken
Udsmykning af rundkørslen:
Model fremvises til borgermødet

4. Nyt fra foreningerne.

Intet


5. Eventuelt.

Bent Poulsen: Der er lavet udviklings- og renoveringsplan for kommunens skoler - er nu sendt til høring på skolerne.
Hans Weber: redegjorde for stiudvalgets arbejde.
LAG-midler stadig til rådighed (evt. til udsmykning af rundkørslen).
18/9 præsenteres Uldums udviklingsplan.
12/11 møde i stiudvalget.
27/11 møde i Det fælles Landdistriktsråd, hvor 2 repræsentanter fra lokalrådet kan deltage.
Jan Friis mindede om indbetaling til rådets arbejde fra foreningerne. Sender mail med reg. nr. og konto-nr.

 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu