26.08.2009 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Udskriv siden

Referat for møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd onsdag den 26.8.2009 kl. 19.00 på Lindved Sognegård.

1. Underskrift af referat fra 16.6.2009.

Referat fra 16/6 underskrevet

2. Forslag til Kommuneplan 2009-2021.
• Hans Weber gennemgår relevante afsnit
• Drøftelse af planen
• Skal Lokalrådet indsende forslag til ændringer?

Efter Hans Webers gennemgang blev følgende foreslået:
Til lokalplanen: Vigtigt at bevare den nuværende kollektive trafik. Der foreslås en undersøgelse af behovet for en busrute fra Lindved til Hedensted.
Mogens Thomsen fremsender
Til Vejdirektoratet:
Ønske om beplantning af lindetræer langs den kommende motorvej ved Lindved.
Mogens Thomsen fremsender
Til Kommunalbestyrelsen:
Sindbjerg og Uldum lokalråd + skolebestyrelserne fra Lindved og Uldum retter henvendelse til kommunen ang. cykelstien ad Skanderborgvej (Uldum-Lindved). - Skal igangsættes nu!
Mogens Thomsen tager kontakt

3. Drøftelse af oplæg fra den kommunale projektgruppe (KP) vedrørende Lindved processen.

Afventer KP
s udspil

4. Evaluering af
• Gåturen i forbindelse med byfesten
• Mødet med de erhvervsdrivende

 • Ca. 50 fremmødte.Tidspunktet udmærket

 • Lignende arrangement til næste år

 • Positivt møde


5. Status over igangværende projekter

 • Lindved Tårnet (Hans)

 • Tingparken (Palle)

 • Økonomi (Jan)

 • Lindved Skovby (Mogens)

 • Afventer udviklingsplanen

 • Udsat

 • Jan redegjorde for rådets økonomi. Der sendes reminder til foreningerne ang. indbetaling af det årlige bidrag på 500kr.

 • Svar fra Hans Ole Schou vedrørende Lokalrådets ønsker til området


6. Nyt fra foreningerne.
Sognegårdsforeningen har ”Spis sammen aften” 7. september kl. 18.00

7. Mødeplan for september – alle møder foregår i sognegården

 • Møde med KP torsdag den 3. september  

 • Kl. 16.00 byvandring med KP

 • Kl. 18.30 der serveres et par stykker smørrebrød

 • Kl. 19.00 oplægget fra KP drøftes og datoer fastsættes

 • Muligt planlægningsmøde mandag den 14. september vedrørende borgermødet den 21. september.

 • Konstituerende møde i Lokalrådet den 21. september kl. 19.00 – de forskellige foreninger og institutioner skal inden have udpeget repræsentanter til rådet.

 • Borgermøde den 21. september kl. 19.30

Til efterretning

8. Eventuelt  
                                                                      
Henvendelse fra Peter Gravesen ang. manglende ændringer i vejnavne i Vejle Kommune.
Efter Mogens Thomsens henvendelse til Vejle Kommune oplyses det, at ændringerne er på vej.

Næste møde torsdag den 3. september - se pkt. 7.

 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu