26.11.2013 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Udskriv siden


Referat fra møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd tirsdag den 26.11.2013 kl. 19.00 på Højtoften

1. Orientering om og drøftelse af følgende punkter
a) Vejfest og indvielse af motorvej (Kelvin og Birgith)
b) Indvielse af Legehus i Tingparken (Mogens)
c) Møde med Politiet om sikring mod indbrud i private boliger (Egon)
d) Nye planer for Højtoften (Hanne)
e) Referat fra mødet i DLF om landdistriktsprisen den 21. november (Mogens)
f) Borgerbudget ”Børn og unge i Uldum og Lindved” (Mogens)

a) God dag med god feedback til Lokalrådet fra Mette Vildbrad, koordinator, Hedensted Kommune
b) Legehuset i Tingparken (tegnet af Curt Lynge og opført af Arne Henriksen) indviet den 28.oktober med glade børn fra skole og dagpleje på trods af øsende regn.
c) Egon Juul orienterede og arbejder videre med konceptet Nabohjælp i lokalrådsregi
d) Hanne Jørgensen fraværende
e) Mogens orienterede. Landdistriktsprisen gik til Stenderup. Han gjorde ligeledes opmærksom på flex-tur-ordningen. Bent Poulsen fremskaffer brochurer om ordningen, og de lægges i Dagli-Brugsen så folk bliver bekendte med tilbuddet.
f) Mogens orienterede

2. Orientering fra arbejdsgrupperne
a) Hundelufter område (Aage og Jens)
b) Sti projektet (Birgith, Karen M. og Curt)
c) Trafik – herunder drøftelse af forslag til opsætning af henvisnings-skilte til Statoil på motorvejen (Aage)
d) Nyt fra andre arbejdsgrupper

a) Jens og Aage orienterede. Tilladelser er på plads. Økonomien i orden. Lovning på et antal frivillige til opsætning af hegn Arbejdet sættes i gang så hurtigt som muligt - helst inden frosten binder.
b) Tilladelse fra Kommunen til etablering af Fortællestien er modtaget.
Susanne Ernst kontaktes om QR koder og indkøb af de standardiserede pæle.
c) Aage Poulsen og Mogens Thomsen laver ansøgning til Vejdirektoratet om opsætning af omtalte skilt
d) Hans Weber gjorde opmærksom på ”knækket” frugttræ i Æblelunden ved Tingparken. Lokalrådet bevilger indkøb og plantning af nyt træ. Hans sørger for at det sker.

3. Drøftelse af forslag til nye arbejdsgrupper/ændret bemanding af forretningsudvalget og arbejdsgrupperne

Forslag fra Lokalrådet om at Jens Henrik
Nielsen bliver formand, når hans skolebestyrelsesarbejde slutter og Mogens Thomsen ny sekretær.

4. Orientering om Lokalrådets økonomi (Aage)

Herunder meddelte Egon, at Hallen herefter gerne ville indbetale kontingentet på 500kr til Rådet

5. Meddelelser fra Lokalrådets medlemmers bagland.

Fra Lokalhistorisk Forening:
Mangel på plads!!
Lokalhistorisk Samvirke i Hedensted Kommune har billedudstilling på Hedensted bibliotek.
Temaet er butikker Vi deltager med 3 billeder.

Fra LG:
Formanden Bjarne Tranberg er afgået ved døden. Problemer med at finde en ny formand

Fra Børnehaven:
Faldende børnetal. Måske kun en 0.klasse på Lindved Skole til næste år

6. Evt. – Herunder fastsættelse af dato og sted for næste møde.

Næste møde tirsdag den 4. marts 2014 kl. 19 på Højtoften.

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu