27.04.2010 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Udskriv siden


Referat for møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd tirsdag den 27.04. 2010 kl. 17.00 på Lindved Sognegård.
Susanne Ernst (SE) og Kim Rosenkilde (KR) deltager

Særlig velkomst til Michael Hessbech som ny repræsentant for børnehaven.

1. Status over arbejdet med udviklingsplanen siden sidste møde i Lokalrådet.
Henvendelse fra kommunen ang. kommentarerne til kommuneplanen.
Mogens Thomsen har ringet til Miljøcenter Århus: Vandmiljøplanen forventes først færdig i slutningen af 2011.
På trods af dette kan der arbejdes videre med områder af udviklingsplanen for Lindved-området.

2. SE og KR gennemgår de indkomne forslag og ønsker til den foreløbige udviklingsplan for Lindved-området.
6. klasses projekt om Lindveds udvikling kan ses på www.lindvedsk.dk
Susanne og Kim gennemgik kort forslag og ønsker.
De systematiserer ønskerne i grupper / fælles emner til borgermødet den 20. september 2010 i Sognegården og udarbejder plancher.
Store emner:

  • Fællesskab og samarbejde mellem foreninger

  • Trafiksikkerhed

  • Bymidte – udseendet er vigtigt!

I forbindelse med borgermødet udskrives en fotokonkurrence.
Billeder af 3 ting, som er gode + 3 ting, som er trælse indkaldes.
Præmiering ved fremvisning - de viste billeders ejere får en lille æske chokolade.
Konkurrencen annonceres på Parkens dag og i Sognegårdsforeningens kommende program.
Lokalrådet diskuterede, om man skulle have en årlig oprydningsdag.

3. Drøftelse af Foreningernes/Parkens dag den 20. juni.
a) Drøftelse af den foreløbige plan.
b) Fordeling af opgaver i forbindelse med planens gennemførelse.
c) Valg af styringsgruppe til udarbejdelse af planens praktiske gennemførelse.
Susanne og Kim laver et løb med udgangspunkt i ideer til udvikling af Parken evt. med plancher, som viser, hvad man har gjort andre steder.
Der arbejdes videre med den foreløbige plan i en styringsgruppe bestående af Mogens Thomsen, Arne Bentzen og Birgith Havreballe.
Gruppen suppleres af andre af Lokalrådets medlemmer med hjælp til praktiske ting m.m.

4. ”Åben Kommune” søndag den 6. juni. Hvordan skal/kan vi deltage?
Jan Amstrup, Hans Weber og Mogens Thomsen er til rådighed på dagen og kan kontaktes pr. tlf.
Folderen om Lindved uddeles.

5. Indledende drøftelse af Hedensted Kommunes planer for opstilling af vindmøller i vores område.

Kort orientering af Mogens Thomsen
Tages op på næste møde.
Høringsfase 8 uger fra 5. maj 2010

6. Eventuelt – herunder fastsættelse af næste møde.

Næste møde tirsdag den 8. juni kl. 19.00 i Sognegården.
Susanne og Kim deltager, men kommer lidt senere.

 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu