27.05.2015 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd
onsdag den 27. maj 2015 kl. 19.00 på Højtoften


Medlemmer:
Arne Bentzen, KFUM Spejderne
Kelvin Guldberg, Medhjælper
Roger Harrison, Lindved Vandværk
Birgith Havreballe, Lokalhistorisk Forening
Arne Henriksen, Medhjælper
Allan Kristensen, Sindbjerg Kirke
Curt Lynge, Medhjælper
Erik Nielsen, Sognegården
Jens Henrik Nielsen, Formand
Aage Poulsen, Kasserer
Bent Poulsen, Dagli’ Brugsen
Hans Weber, Lindved Gymnastikforening (Ref.)
Henrik Nansen, Antenneforeningen
Per Thomsen, Erhvervsdrivende
Leif Andersen, Missionshuset
Lillian Rolfsted, Sognegårdsforeningen
Jens Colberg-Larsen, Lindved Skole
Uffe Mikkelsen, Landbruget
Egon J. Hansen, Lindved Hallen
Jens Juul Nielsen, Medhjælper

1. Ærgerligt, ærgerligt endnu engang har der været hærværk i Tingparken. Vi får besøg af SSP-koordinator Rene Rørvig.

(Birgith H.)
Hvis vi oplever hærværk, svineri eller generende adfærd af børn eller unge, så kan vi tippe SSP-konsulent Rene Rørvig på tlf. 2154 6226.
Eventuelle fotos kan sendes på
rene.roervig@hedensted.dk .
SSP kikker forbi på sidste undervisningsdag hvis tiden tillader det.

2. Bemærkninger til referatet fra sidste møde.

”Fortovet fra Tingparken bør forlænges op til Missionshuset og forbindes med cykelstien.”
Stiudvalget blev bemyndiget til at tage sig af dette.
Aage Poulsen har imidlertid kontaktet Kommunen. Stiudvalget trækker sig fra opgaven. Aage havde besøg af en fra TMU, han anbefalede, at stianlægget skulle skydes ind under trafiksikkerhed, ellers vil Kommunen ikke være med til at nedlægge grøfter.
Marianne fra Kommunen afviste en stiløsning. Pladsen tillader ikke at kravene til stier kan opfyldes.
Hvis det er af hensyn til trafiksikkerheden, så vil Kommunen godt være med til at grøften fyldes op, så der bliver plads til en trampesti.
Aage og Uffe får det gjort. Leif har noget jord (ikke byggeaffald).

3. Status fra arbejdsgrupperne

a. Multibaneudvalget (Hans W., Jens Henrik, Aage P.)

Til a) Udvalget har haft besøg af firmaet ”Lille-bjørn” fra Rejstrup. De præsenterede deres produkt. Tirsdag i næste uge får vi besøg af UNO. Derefter vil udvalget med interessenter lave en kravspecifikation, som udvalget kan få tilbud ind efter. Først derefter kan udvalget begynde at søge fonde.

b. Stiudvalget (Birgith H.)

Til b) Arbejder videre med at finde fortællinger til området. Der bliver hentet en del visninger.

c. Trafikudvalget (Arne B.)

Til c) Fartmålere er nu sat op, men det er ikke dem alle der virker lige nu. Arne følger op.

d. Markedsføringsudvalget (Bent P.)

Til d) Der er hængt 2 bannere op, som forhåbentlig kan hjælpe Kommunen med at få solgt nogle grunde.

e. Udvalget for Parkens Dag (Kelvin )

Til e) Nyt krav vedr. brug af festivaltelte: Der skal søges byggetilladelse hos kommunen, hvis teltet er over 50 m2 eller kan rumme 150 perso-ner; alternativt skal teltet have et certifikat.
Udvalget har allerede en lang liste med mulige aktiviteter. Hvad der kommer til at ske afhænger af, hvor mange hjælpere de kan få.
Udvalget vil lave et banner med en generel tekst om Parkens Dag. Roger fortæller, at det kan hænge mellem flagstængerne ved Brugsen.
Kassereren skal have et budget til godkendelse.

4. Nyt fra Lindved Skole, status på renoveringsplan (Jens C.)

Vi fik en orientering om planerne. Man var undrende over at gymnastiksalen forsvinder. Den kommer til at mangle.

5. Henvendelse til kommunen vedr. tilflytning af flygtninge (Jens Henrik)

Kommunen skriver, at de er glade for, at Lokalrådet vil hjælpe med integrationen. Kommunen har brug for frivillige, som kan introducere flygtningefamilier til lokalområdets aktivitetsmuligheder.

6. Salg af medlemskort til Sindbjerg Sogns Lokalråd (Aage P.)

Lokalhistorisk Forening og Spejderne er imod at sælge medlemskort da Lokalrådet ikke er en forening. Forslaget er faldet.
Vandværket må ikke bruge medlemmernes penge til at støtte andre formål end vandforsyning.

7. Nyt fra foreningerne og andre meddelelser.

Arne Henriksen har fået tilsagn om at belægningen ud for Højtoften bliver repareret.
Skovområdet ved Thyrasvænget: Det viser sig, at skoven ser bedre ud end Aage havde indtryk af tidligere.
Aage opfordrede til at vi drikker noget mere Lindved-vin. Lokalrådet har fået en pæn check fra Brugsen.
Aage snakker med Stadil om stien langs diget.
Jens-Henrik har sendt oplysninger til Susanne Ernst om legepladsen mhp. afklaring af ansvars-forsikringsspørgsmålet. Jens-Henrik rykker.

8. Eventuelt, herunder fastsættelse af tid og sted for næste møde.

Næste møde:
Højtoften den 24. juni 2015 kl. 19:00.


 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu