27.08.2007 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Udskriv siden

Referat  fra Lokalrådets møde 27. august 2007

1. Drøftelse og vedtagelse af rådets årsberetning og fordeling af opgaver i forbindelse med dens fremlæggelse på spis sammen aftenen den 3. september.(Bilag med forslag vedlagt)
Mogens Thomsen orienterede om mødet d. 3/9.
Rådets beretning blev drøftet og fordelingen af opgaver godkendt.
På mødet 3/9 orienterer Preben Dahl om  ” Projekt Højtoften”
Efter henvendelsen fra Lokalrådet har kommunen rykket Naturklagenævnet ang. udstykningen ” Lindved Skovby.”

2. Drøftelse og vedtagelse af oplæg til borgermødet på Lindved Sognegård tirsdag den 25. september kl. 19.30 samt fordeling af opgaver. (Bilag med forslag vedlagt)       
                           
Borgermødet bliver mandag d. 17/9 kl. 19.30 i sognegården. Lokalrådet mødes kl. 19.00 til et kort møde.  
Ang. idrætsprojekt: Susanne Ernst orienterede om, at kommunen har en fritidskonsulent, der kan trækkes på.
Susanne Ernst oplyser ligeledes, at politikerne ønsker udtalelser om værdier i lokalområdet.
MT giver en appetitvækker på diverse arbejdsopgaver, som kan sættes i gang på borgermødet d. 17/9.
Mogens Thomsen og Birgith Havreballe deltager i borgermødet i Stouby som observatører.

3. Godkendelse og underskrivelse af referat fra de sidste 2 møder.
Godkendt og underskrevet.

4. Nyt fra de forskellige foreninger og  institutioner.
Til efterretning.

5. Eventuelt – næste møde afholdes som tidligere aftalt mandag den 17.september kl. 19.00 i Sognegården. De enkelte foreninger/institutioner skal inden have udpeget deres repræsentant til rådet. Skal vi have en annonce i Tørring Folkeblad?
Ingen bemærkninger til punktet.

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu