27.08.2018 Åbningstale Parkens dag - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Lindved d. 26-08-2018
Åbningstale  ved Tingparkens 20 års jubilæum og parkens dags 10 års jubilæum.
V/  Bjarne Høj Lauridsen

Indledningsvis vil jeg byde velkommen til Parkens dag her i Lindved.
Det er jo 10. gang at den begivenhed løber af stabelen.
Det er 20 år siden at parken blev indviet.
D.v.s. at vi fejrer både et 10 års og et 20 års jubilæum i år.
For 20 år siden holdt jeg en lille tale ved parkens indvielse, hvor jeg fortalte om det udviklingsforløb, der var sket fra Ideen om, at vi skulle have en park i Lindved, til den var en realitet.
Nu her 20 år efter kan jeg konstatere, at parken har levet op til sit formål:
At være fristed for mennesker, dyr og fugle. Fristedet opretholdes ved at parkens anlæg benyttes med varsomhed og vedligeholdes omsorgsfuldt.
Vi fik i fællesskab skabt rammerne til parken med det håb, at der ville blive taget initiativ til at udvikle noget inden for disse rammer. Noget som skal være til gavn for alle byens borgere.
Og det er virkelig sket. Der blev nedsat et parkudvalg under sognegårdsforeningen,med det formål ikke blot at vedligeholde det etablerede, men at udvikle det.
Og udvikling er det sket. I takt med at træerne har vokset sig store, er der etableret bålplads og dermed skabt tradition for Sct. Hansbål i Tingparken. Der er bygget et overdækket shelter med grillfaciliteter, hvilket giver mulighed for små picnick selskaber. Der er etableret en tidsvarende legeplads. Et rigtigt godt udflugtsmål, når man har børn og børnebørn på besøg.
Helt fra start var petanqebanen en del af parken. Nu er der også en krolfbane. Stadigvæk er der et stort plæneareal, som kan benyttes til boldspil og andre aktiviteter, som tilgodeser dem, der har behov for fysisk udfoldelse.
Parken danner også ramme om større aktiviteter. F.eks har den årligt besøg af Cirkus Krone, og i dag er det så parkens dag, og her er opstillet telte og boder.
Når så store begivenheder finder sted og mange mennesker samles, er der brug for strøm og toiletfaciliteter.
Det stiller missionshuset  velvilligt til rådighed . Det er det smukke hus, der er beliggende ved parkens nordvestlige hjørne.
Selv færdes min kone og jeg i parken, når vi har gæster og skal vise byen frem, og når vi passer hund for vores datter. Ofte møder jeg/vi andre, som har fået samme ide. Det vidner om, at parken bliver brugt.
Og her er altid rent og pænt. Belægningen på stierne er perfekt og træerne bliver trimmet, så stierne er farbare. Her vil jeg gerne nævne Arne Henriksen. Han har frivilligt påtaget sig den del af parkvedligeholdelsen, som ikke hører under kommunen. Det skylder byen ham  stor tak for.
Som I kan høre, har Parkens etablering for 20 år siden sat en udvikling i gang, som har gjort Lindved smukkere.
Vi har en god daglivarebutik. Vi har en ny skole med tilhørende multihal. Vi har en idrætshal, en sognegård,  en kirke og  et missionshus, samt gode erhvervsvirksomheder og så ligger vi centralt, så vi nemt kan komme til og fra.
Kort sagt. Vi har alt det, der gør, at det er attraktivt at bo i Lindved.
Til slut vil jeg fremhæve den imødekommenhed, vi fik fra den daværende  Tørring-Uldum kommune og ikke mindst fra borgerne her i Lindved, da vi kom med vores Parkprojekt.
I arbejdsgruppen havde vi udarbejdet en skitseplan og et budget. Budgettet kunne kun holde, hvis byens borgere bidrog med et beløb. Der indgik også nogle fondsmidler, men budgettet var herefter kun halvt opfyldt.
Det forelagde vi kommunen, som honorerede vores indsats med at fylde hullet i budgettet, d.v.s efter kr. til kr. princippet.
Derfor kunne daværende borgmester, Frede Jacobsen, i efteråret 1995 plante det første træ. D.v.s. 3 år før den officielle åbning. Hedeselskabet supplerede med yderligere 12.000 planter.
Det er blevet til den Park, som vi står i i dag.
Jeg har nævnt to navne, men jeg skylder også at nævne navnene på initiativtagerne til, at vi fik parken:
Det var Hans Sørensen, Svend Eg, Egon Juhl. Senere kom Peter Arnoldus og Bent Poulsen til. Sidst men ikke mindst bakkede næsten alle i byen, d.v.s. mange af jer, der står her i dag, op om projektet.
Med den opbakning synes jeg, vi skal udbringe et leve for parken.

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu