27.09.2007 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Udskriv siden

Referat  fra Lokalrådets møde 27. september 2007

I mødet deltog også Lone West Frederiksen, Peter Gravesen, Karina Vester Hansen, Karen Hyldgård og Henrik Meldahl.
Bent Poulsen er valgt af Brugsen og erstatter Peter Arnoldus.

1. Evaluering af borgermødet den 17. september.
• Mødets planlægning og afvikling
• Drøftelse af resultater af mødet.  (referater af gruppearbejderne på mødet er udsendt/vedhæftet)
Kommentarer til mødets planlægning:
- udgangspunktet i drømmeværkstedet gav sammenhæng
- godt at arbejde i grupper, flere kommer til orde
- kunne bruge mere tid i grupperne
- ville gerne have været flere steder
- stole skulle stå i midten så man skulle ”finde” sin interessegruppe
Kommentarer til mødets resultater:
- Fællesskaber 1 og 2 ”gemt, men ikke glemt”
- Offentlig service 1 og 2 udvalgsarbejde sættes i gang
- Natur og miljø; Lokalhistorisk Forening undersøger gamle stisystemer til brug til evt. sammenhængende stisystem i Hedensted Kommune
- Bolig og erhverv slås sammen til udvalget om byudvikling
Pressemeddelelse fra Lokalrådet udsendes af formanden.” Efter borgermødet, er der nu forskellige arbejdsgrupper i gang – kom med input – til de respektive grupper eller til formanden for Lokalrådet”
Opslag i børnehave, skole, Brugsen, på infokanalen, på hjemmesiden og i Tørring Folkeblad.

2. Hvordan får vi det fælles landdistriktsråd - og dermed de bevilgende myndigheder - interesseret i at støtte vore bestræbelser på at udarbejde en helhedsplan for Lindved?
F.eks. i form af konsulentbistand.  
Til efterretning


3. Forslag til nedsættelse af udvalg på følgende områder:
• Veje og transport.
• Børn og Unge.
• Boliger, serviceerhverv og handel.
• Folderen om værdier i Lindveds lokalområde.
Følgende udvalg blev nedsat:
Infrastruktur:
- Karen Hyldgaard
- Peter Gravesen
- Jens Henrik Nielsen (tovholder)
Småbørn:
- Lene West Frederiksen
- Karina Vester Hansen
Unge:
- Erik Lauridsen
- Jens Henrik Nielsen
- Arne Bentzen
- Jan Friis (tovholder)
Byudvikling:
- Karsten Jakobsen
- (Erik Lauridsen)
- Henrik Meldahl
- Bent Poulsen (tovholder)
Folder om værdier i Lindveds lokalområde
- Jan Friis
- Mogens Thomsen (tovholder) - henvendelse til Danske Bank ang. midler

4. Forslag til udvalgsarbejdet:
• Udvalgene udarbejder en plan på hver sit område.
• Planerne skal drøftes på et borgermøde i januar måned.
Tovholderen indkalder til møde i udvalgene. Udvalgene deltager i lokalrådsmøderne og planerne drøftes derefter på et borgermøde.


5. Evt. - herunder aftaler om tid og sted for udvalgsmøder og fællesmøder.

Næste møde i Lokalrådet er torsdag d. 15. november kl. 19.00 i centeret på Højtoften.

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu