27.10.2009 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Udskriv siden

Referat for møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd onsdag den 28. 10. 2009 kl. 19.00 på Lindved Sognegård.

1. Evaluering af borgermødet den 21. september

Ca. 50 fremmødte
Godt og oplysende møde – ingen spørgelyst!

2. Rundskrivelse til beboerne i Lindved-området.
a) Drøftelse af udkast.
b) Fordeling af opgaver ved udbringningen.
c) Tidsplan
a) Enkelte rettelser til indhold.
   Der sættes sidetal på skrivelsen
     Mogens T. og Birgith H. gennemgår formen  
b) Kommunen sørger for trykning og  
     omdeling                                         
c) Rundskrivelsen er klar midt i januar

3. Skrivelse til foreninger og institutioner.
a) Drøftelse af udkast.
b) Fordeling af opgaven med at sørge for at skrivelsen bliver forelagt og drøftet i foreningen.
c) Tidsplan
a) Enkelte rettelser til indhold - Kommunen sørger også her for trykning.
b) De enkelte foreningers repræsentanter i Lokalrådet sørger for, at skrivelsen bliver
behandlet i foreningerne med deadline 1. april.
NB
Der laves også skrivelse til institutioner, erhvervslivet og landmændene med jordtilliggende til byen
Mogens T. rundsender oplæg hertil
Susanne Ernst: Forslag om aktivitetsdag i Parken
God ide!
Parkens Dag lørdag den 12. juni 2009 kl. 11-15

4. Stafetinterviews.
a) Drøftelse af spørgsmålene.
b) Inddeling i interview-områder.
c) Fordeling af områderne mellem lokalrådets medlemmer.
d) Tidsplan
Udsættes til januarmødet

5 og 6. Meddelelser fra medlemmerne / Nyt fra foreningerne
Sognegårdsforeningen:
3/11 andespil
26/11 julebanko
29/11 julemarked - byens juletræer tændes

Lokalhistorisk Forening:
Åbent hus i Arkivet på Sognegårdsvej 3 lørdag den 14/11 kl.13-17

Brugsen: 30-års jubilæum fejres lørdag den 14/11 mellem kl.11 og 14

7. Lokalrådets økonomi
Jan Friis fremlagde regnskab

8. Eventuelt
Skrivelsen ang. cykelsti til Uldum, som blev fremsendt - var allerede vedtaget i kommunal- bestyrelsen.
Ang. styning af lindetræerne: Mogens T. retter på ny henvendelse til kommunen.
Næste møde: tirsdag d.26. januar 2010 kl.19.00
Mødested sendes ud sammen med dagsordenen

 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu