27.11.2017 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd
mandag den 27. november kl. 19:00 på Højtoften


Deltagere:
Anders Havreballe, KFUM Spejderne
Birgith Havreballe, Lokalhistorisk
Forening
Arne Henriksen, Medhjælper
Curt Lynge, Medhjælper
Aage Poulsen, Landbruget (Kasserer)
Hans Weber, Lindved
Gymnastikforening (Ref.)
Henrik Nansen, Antenneforeningen
Leif Andersen, Missionshuset
Carl Johan Nyborg,
Sognegårdsforeningen
Egon J. Hansen, Lindved Hallen
Martin Nielsen, Børnehaven
Eventyrhaven
Karsten Østergaard, medhjælper
Keld Erik Hermansen (Formand)

Referat

1. Gennemgang af vedtægterne for Lokalrådet for Sindbjerg Sogn.

Vi inviterer på Facebook og på
hjemmesiden grundejerforeninger
m.v. til at lade sig repræsentere.

2. Ajourføring af Rådets medlemsliste.

Medlemslisten pr. 24. oktober 2017 er
vedlagt.
Højtoftens leder opfordres til at
deltage i møderne.

3. Nyt fra sti-udvalget.

Alle QR-koder er lavet. Det kunne
være godt med en oversigtstavle over
ruter m.v. ved Brugsen.
Alle 9 stier er færdige med QR-koder
osv. Det hele ligger på Youtube.
Der er også lavet en oversigtstavlemed et kort,
som bliver hængt op ved postkassen ved Brugsen.

4. Vedr. etablering af natursti langs diget til Kragelund Skov.
Kommunen ønsker, at det er Lokalrådet, der forhandler med lodsejerne om pris for
jord til stien. Vi beder om en 2 m bred
sti. Karsten og Aage forhandler med
lodsejerne. (Jens Sønderby, KarstenJacobsen)
Når vi har en pris, så går vi til
Kommunen igen.
Jens Sønderby og Karsten Jacobsen
har meldt tilbage, at de gerne vil stille
arealer til rådighed for stien.
Vi laver en skriftlig aftale med lodsejerne.
Kommunen ejer de sydligste 90
meter. Hans skriver til Kommunen.

5. Branding af Lindved.

Møde den 18. september på
Rådhuset i Hedensted.
Keld, Karsten, Curt og Hans deltog.
Fokus var på Facebook og hjemmeside mv.

6. Branding af Lindved.
Vi skal have en ny velkomstfolder klar til messen.
Deltagelse i Kommunens stand på
den kommende forbrugermesse i Vejle.

7. Opstartsmøde for Borger Budgettering den. 26. oktober på Hedensted Rådhus.
Keld, Aage, Karsten og Hans deltog.
Alle borgere skal indbydes til at
komme med ideer på borgermøde den 15. januar og eventuelt danne
projektgrupper.
På møde den 1. februar skal idefolkene præsentere
1) deres ide, 2) budget og 3) projektgruppe for den fremmødte forsamling, som
efterfølgende stemmer om, hvilke
ideer der skal have del i de 50.000 kr.

8. Der er forespurgt om en evt. navneændring. -

Til det kan vi sige, at forretningsudvalget er i gang med en forenkling af lokalrådets navn.
Vi vil have noget klart til næste møde.
Forretningsudvalget udarbejder et
forsalg til navneændring til næste møde.

9. Sammen med kommunen, vil vi deltage i Messe i Vejle i marts - med nyt navn.

Der SKAL være en ny Profil-Brochure
klar 1. marts. - Materiale til den skal
indsendes NU til Hans Weber.
Der er kommet bidrag fra
Lokalhistorisk Forening.
Hans sender tekstforslag i høring til de
øvrige bidragydere.

10. Der arbejdes med etablering af en Multibane.

Nyt møde om 3 uger. Her laver vi
udbudsmaterialet. Når vi har tilbud fra leverandører, kan vi bruge dem som
grundlag for ansøgninger til fonde.

11. Fra 1. januar 2018 vil alle nye borgere få overbragt en sponsoreret Velkomst-kurv.

Kurven vil blive overbragt af en fra
forretningsudvalget.
Aage havde lavet en prototype på en
velkomstkurv med vareprøver og gavekort fra handlende i byen.
Kurven gives til tilflyttere til Sindbjerg Sogn.
Kim Rosenkilde kan levere
tilflytterlister måneds-/kvartalsvis.
Vi kan også selv være opmærksomme
på tilflyttere.
Fast punkt på dagsordenen: Nye
tilflyttere.
Både vandværket og
antenneforeningen får besked fra ejendomsmæglere når ejendomme skifter ejer.

12. Kommunen har godkendt etablering af:
Tak til Kommunen. Det er et skridt på vejen mod en mere sikker skolevej.
1) Hævede flader på Agersbølvej ved
Tykmosevej - udført fredag den 10. november
2) Forlængelse af fortov på Agersbølvej
Vi ønsker fortsat en hævet flade ved
Kroen.

13. Vi er klar over, at alle der sidder her deltager i "Frivilligt ombud", men vi beder
om information om i deltager til indkaldte møder.

Hvis man ikke kan deltage i et møde,
så bedes man melde afbud til formanden eller en anden fra
forretningsudvalget.

14. Nyt fra foreningerne.
Lokalhistorisk får tillagt halvdelen af en lærerbolig. Der arbejdes også på udsmykning.
Sognegårdsforeningen arbejder på
udvidelse. Der støbes i morgen.

15. Eventuelt.
Rundkørslerne ved motorvejen bliver smykket med løgplanter og den får noget gødning til foråret.
Skovbyens etape 3 bliver
byggemodnet til foråret, så grundsalg kan starte efter sommerferien.
Arne vil sælge brænde fra Parken for
at skaffe penge til nye planker til
bænkene i Parken. Alternativt, så har
Lokalrådet penge til planker.
Tidligere har Arne købt en
benzindrevet hækklipper for de penge
han har fået ind for brænde. Han har
været Parken rundt og trimme
beplantningen med den.

16. Fastsættelse af næste møde.

Højtoften den 20. februar 2018 kl. 19:00.

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu