29.02.2016 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd
mandag d. 29. februar 2016 kl. 19.00 på HøjtoftenDeltagere:

Arne Bentzen, KFUM Spejderne
Kelvin Guldberg, Medhjælper
Roger Harrison, Lindved Vandværk
Birgith Havreballe, Lokalhistorisk Forening
Arne Henriksen, Medhjælper
Curt Lynge, Medhjælper
Erik Nielsen, Sognegården
Jens Henrik Nielsen, Formand
Aage Poulsen, Kasserer
Hans Weber, Lindved Gymnastikforening (Ref.)
Henrik Nansen, Antenneforeningen
Leif Andersen, Missionshuset
Lillian Rolfsted, Sognegårdsforeningen
Uffe Mikkelsen, Landbruget
Egon J. Hansen, Lindved Hallen
Lena Vingum, Børnehaven Eventyrhaven

1. Branding af Lindved (Jens Colberg-Larsen, Katrine Mikkelsen, Jens Henrik Nielsen)

Følgende ideer er drøftet:
Initiativ nr. 1. Aktivt samarbejde med ejendomsmæglere
Initiativ nr. 2. Ny Facebook side fokuseret på mulige nye Lindved borgere
Initiativ nr. 3. Ejendomme og udstykninger
Initiativ nr. 4. Bybilledet

Ad
1) Lave en salgspakke som kan uddeles til mulige huskøbere. Folderen skal måske shines op. Den skal have et format, så den kan hentes på nettet og printes ud efter behov.
Et ambassadørkorps, som kan orientere om byen.
Ad
2) Kræver en person der vil passe siden
Ad
3) Kan vi gøre mere for at fremme grundsalg?
På www.Lindved.info er der link til huse til salg i byen.
Ad
4) Kan vi lave en idekonkurrence om forbedring af bybilledet.
Det vil være fint at få fortovene renoveret. Folk med rollator kører på vejen i stedet for fortovet.
Partnerskab mellem Lindved og Uldum skoler virker ikke. I år har en hel klasse, som egentlig skulle have været til Lindved, meldt sig ind i Rask Mølle Skole. Skolebestyrelsen arbejder med initiativer i forhold til Uldum.
Egon nævnte, at man ikke mere kan komme med skolebus fra Uldum til Lindved.
Lilian oplyste, at der nu skal ansættes en ny dagplejer i byen.
Jens-Henrik driver på.

2. Regnskab for 2015 (Aage Poulsen)
Årets overskud: 6.384,25 kr
Kassebeholdning: 60.071,00 kr.
Regnskabet blev godkendt.

3. Nyt vedr. multirum ved Hallen (Egon J. Hansen)

Gymnastiksalen bliver fjernet i forbindelse med skolens renovering. I stedet vil Hallen lave en tilbygning af en multihal.
Hallen søger 4 fonde om penge til projektet.
Gulvet rummer 3 badmintonbaner.
Udbud i maj måned. Hallen skal stå klar til jul.
Udbudsmaterialet bliver lavet, så en del kan laves som frivilligt arbejde.
Hallen på 16*24 m koster ca. 3,9 mill. Springgrav + rumdeler koster 1.250.000 og 250.000 kr. Plus det løse bliver det ca. 6 mill.
Obs på mulighed for at bidragydere kan få skattefradrag for bidrag til projektet.

4. Parkens Dag

Udvalg oprettes.
Hjemmeopgave til ALLE: Foreningsrepræsentanterne skal byde ind med aktiviteter til næste møde.
Vi skal holde os til én bestemt søndag hvert år, og vi satser på den sidste søndag i august. I år bliver Parkens Dag den 28. august 2016.

5. Status fra arbejdsgrupperne


a. Multibaneudvalget (Hans Weber,
Jens Henrik Nielsen, Aage Poulsen.)
b. Stiudvalget.
Kan vi prioritere outdoor fitness, nu hvor multibanen skal afvente skolerenovering?
(Birgith Havreballe, Curt Lynge)
c. Trafikudvalget (Arne Bentzen)
d. Markedsføringsudvalget (Bent Poulsen)

Af hensyn til sammenhæng med skolerenoveringen  prioriterer vi om, sådan at
1. Multihal (6 mill.)
2. Outdoor fitness (0,5 mill.)
3. Multibane (? mill.)
NB. Pengene fra borgerbudget-ideen er øremærket til multibanen.
Outdoor Fitness prioriteres op. Stiudvalget har et næsten færdigt projekt. Kan evt. få råd fra en repræsentant fra LGs løbeklub. Hans kan formidle kontakt.
Birgit sørger for genanskaffelse af gravkoen til Tingparken.
Stiudvalget laver en billedkavalkade om Lindved Kro som den første. Der kommer QR-koder op, og når man scanner den får man historien læst op.
Har ikke hørt noget fra Kommunen. Der følges op overfor Kommunen

6. Forårsklargøring af Parken Arne har fældet alt, hvad der er væltet eller gået ud.

Der mangler noget faldsand (5 m3) ved Tarzanbanen. Arne prøver om vi kan få det af Kommunen. Arne fik i øvrigt bemyndigelse til at indkøbe fornødenheder til vedligehold af Parken.
Arne undersøger, om hærværket på pavillonens tag er blevet udbedret.

7. Info-tavle, evt. Grejs model Vi hører fra Bent Poulsen næste gang.


8. Nyt fra foreningerne og andre meddelelser Lokalhistorisk har generalforsamling den 3. marts 19:30 inklusiv foredrag.

Sognegårdsforeningen har generalforsamling den 7. marts.
Hallen har generalforsamling den 29. marts.

9. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde.
Vi må opfordre til at afgående lokalrådsmedlemmer selv sørger for at deres foreninger bliver repræsenteret.

Næste møde:
Højtoften den 19. april 2016 kl. 19:00


 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu