30.05.2011 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Udskriv siden


Referat for møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd mandag den 30. maj 2011 kl. 19.00 i Centeret på plejehjemmet Højtoften.

1. Peter Svane fra Hedensted Kommunes planafdeling vil redegøre for status for undersøgelserne ang. vandindvindingsinteresser under Lindved.

Grundvandsundersøgelserne forventes færdige ved årsskiftet 2011/ 2012.
Herefter indkaldes til et møde om resultaterne og deres indvirkning på byudviklingen i Lindved

2. Forslag til vedtægter for Sindbjerg Sogns Lokalråd. (Bilag vedhæftet)

Vedtægterne gennemgået og det reviderede forslag vedtaget. Indsigelser skal ske til formanden senest 1 uge efter udsendelse af referatet – ellers er vedtægterne godkendte

3. Status over projekt ”Aktivitetsområde i Tingparken”.

 • Krolfbanen – Roger Harrison har opsat banen og indkøbt materialer  

 • Det overdækkede område

 • Grunden er lagt og klargjort til rejsning af huset – det tømmer lokalrådets konto

 • Der er indhentet tilbud på træ, tagpap og maling

 • Kommunens økonomiudvalg har godkendt, at provenuet for salg af Parkens jord til IM kan bruges i Parken af Lokalrådet – Men handelen er ikke effektueret endnu. Vi kan derfor ikke komme videre før dette er sket

 • Ansøgninger om midler til projektet fra forskellige fonde.

 • LAG Hedensted har godkendt hele projektet og anbefalet støtte på kr. 250.000. Ministeriet har meddelt, at vi får tilsendt afslag eller tilsagn, når sagen er færdigbehandlet.

 • Danske Bank Sydjyllands Gavefond kan ikke støtte projektet. Dog opfordres vi til at ansøge om f.eks. inventar til det overdækkede areal, når dette er opført.

 • Der er desuden sendt ansøgninger til Bygge- og Anlægsfonden, Tuborgfondet, Nykreditfonden samt forespørgsel om muligheden af økonomisk støtte fra Borger, Sundhed og Kulturudvalgets sundhedspulje i Hedensted Kommune. Svar er ikke kommet på nuværende tidspunkt.  

 • Foreløbig materialesponsering til spillet af Roger Harrison, der har opsat et ”rør” i Parken til opbevaring af de pløkker, som bruges til markering af hullerne. På sigt ønskes udlejning/ lån af køller i Brugsen. Der arbejdes videre med det praktiske hermed.

 • Der ventes på, at handelen mellem IM og kommunen effektueres

 • Mogens Thomsen redegjorde for de ansøgninger om støtte, der er sendt til forskellige fonde.(se omtalen i dagsordenen)

     Der ventes på svar.
     Nye muligheder for støtte opsøges bl. a. fra tips - og lottomidler

4. Den færdige plan for Parkens Dag den 19. juni.(planen vedhæftet)

Planen blev gennemgået og vedtaget med små justeringer.
Mogens Thomsen sørger for trykning af den fælles folder og andet materiale til Parkens Dag.
Folderen husstandsomdeles i Sindbjerg Sogn i uge 23 af Lokalrådets medlemmer

5. Lokalrådets økonomi.

Jan Friis redegjorde for Rådets økonomi.
Jan sender besked til de forskellige foreninger om indbetaling af ”kontingent” på 500kr.

6. Evt. – Herunder fastsættelse af dato for næste møde.

Næste møde mandag den 19. september kl.19.00 i centeret på Højtoften

 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu