30.05.2012 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Udskriv siden


Referat for møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd onsdag den 30.5. 2012 kl. 19.00.


1. Status vedrørende aktivitetsområdet i Tingparken

 • Hvor skal sponsorskiltet placeres og hvem vil påtage sig opsætning?

 • Der er tegnet en forsikring for ak-tivitetsområdet hos Tryg. Årlig præmie 694 kr.

 • Der er tegnet 19 sponsorater på hver 1000 kr. ved lokale erhvervsdrivende til dækning af aktivitetsområdets drift og vedligeholdelse

 • Rapport om opførelsen af aktivitetsområdet herunder ”kanten” omkring området

 • Rapport om godkendelse og foreløbig finansiering af området

 • Tidsplan for endelig finansiering af området

 • Sponsorskiltet placeres på parkeringspladsen på græsset til venstre lige før den nordligste indgang til Parken.

 • Lilian Rolfsted kontakter Bo Andreassen ang. opsætning af skiltet.

 • Skal være sat op inden Parkens Dag.

 • Formanden orienterede om tegning af forsikring for området.

 • Orientering ved formanden.

 • Aktivitetsområdet mangler afgrænsning/kant mellem sand og græs

 • Firmaet Rentzø, som har udført arbejdet med montering af aktivitetsområderne har foreslået en kant af robiniantræ.

 • Der er enighed i Lokalrådet om denne løsning

 • Arbejdet udføres snarest

 • Herefter kan området få den endelige sikkerhedsgodkendelse

 • Formanden Mogens Thomsen og kasserer Jan Friis laver tidsplan og sørger for det fornødne i forbindelse med den endelige finansiering.


2. Rapport fra udvalget vedrørende Parkens Dag

 • Præsentation af folderen om Aktivitetsdage i Lindved.

 • Hvad er helt på plads, og hvad mangler der evt. hjælp til?

 • Skal sponsorerne have en særlig indbydelse til indvielsen af aktivitetsområdet?

 • Fokuspunkter vedrørende Lindveds udvikling – skal der være mulighed for at skrive sig på til at arbejde videre med de enkelte fokuspunkter?

 • LG har uddelt folderen i byen. Lokalrådet sørger for uddeling på ”udkantsvejene”

 • Der opsættes plakater forskellige steder i byen og i institutionerne og i Grejs Brugs

 • Jan Friis lægger program for Parkens Dag på hjemmesiden.

 • Mogens Thomsen kontakter TV-Syd for muligt besøg på Parkens Dag

 • Fordelingen af de praktiske opgaver om lørdagen og på selve dagen er på plads ( se evt. beslutningsreferat fra udvalgsmødet den 13. marts)

 • Enighed om at sponsorerne skal have en speciel indbydelse til indvielsen.

 • Formanden sørger for indbydelser og det praktiske i forbindelse med selve indvielsesceremonien og indhenter den fornødne hjælp fra Lokalrådet   

 • Enighed om, at formanden laver aftale med byplanlæggerne fra kommunen ang. mulighederne for tilmelding til et fokuspunkt og det videre arbejde efter udstillingen/oplægget på Parkens Dag


3. Forslag om plantning af læbælte over mod Missionshuset.

Sognegårdsforeningen og Indre Mission har aftale om plantning af en bøgehæk og anlæg af en trappe over mod parkeringspladsen.
Lokalrådet opfordrer til, at der i den forbindelse ses på muligheder for en beplantning, som kan give mere læ i den berørte del af Parken. Måske en beplantning på ”parksiden” af stien.
Lilian havde i forbindelse med plantning af hæk og evt. læbælte forslag fra Dagplejerne om plantning af et ”suttetræ” i Parken.
Forslag fra Lokalrådet om at dette bliver et projekt til Dagplejens Dag i maj 2013  

4. Meddelelser

 • Fra foreninger og institutioner

 • Henvendelser til Seniorudvalget vedrørende Højtoften

 • Andre meddelelser

 • Bjarne Nygaard fra vandværket meddelte at der i forbindelse med afslutningen af drikkevandsundersøgelserne i området er kommet en orientering om resultatet heraf.

 • Birgith Havreballe meddelte, at Lokalhistorisk Forening påtænker en Byvandring i Lindved i eftersommeren.

 • Ingen respons fra Seniorudvalget trods henvendelserne????

 • Den 17. september 2012 Lokalrådets årsmøde i sognegården. (Husk at aftale med baglandet om fornyelse af mandatet)

Derefter er der borgermøde ang. arbejdet med fokuspunkter for Lindveds udvikling.
I forbindelse med Lindved Skoles renovering og fremtidig brug af lokaler på skolen har skolelederen indkaldt repræsentanter for følgende foreninger:
Lokalrådet, LG og hallen, Sognegårdsforeningen, Lokalhistorisk Forening, Foreningen Lindved Sognegård og KFUM-spejderne til et møde, som finder sted den 19. juni 2012

5. Eventuelt – herunder fastsættelse af næste møde, som bl.a. skal dreje sig om Lindveds Udvikling

Næste møde er onsdag den 15.august 2012 kl. 19.00 i Centeret på Højtoften med evaluering af Parkens Dag og planlægning af borgermødet.

 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu