30.10.2006 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Udskriv siden

Referat  fra Lokalrådets møde 30. oktober 2006

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt og underskrevet


2. Meddelelser fra formanden - Er formanden i gang med at forgifte samarbejdsklimaet i lokalrådet? (se bilag 1).

Den frie og åbne debat er vigtig – ja en nødvendighed. Vores lokalråd dør, hvis vi ikke bevarer og bruger denne frihed og retten til forskellighed. Engagement i vores lokalområde er drivkraften og forskelligheden en styrke. Den personlige frihed og retten til at ytre sig på egne vegne må ikke knægtes og indskrænkes, fordi man er medlem af lokalrådet.
Lokalrådet er ikke et holdningsbestemt råd, hverken politisk eller religiøst (se retningslinjer for arbejdet i lokalrådet for Sindbjerg Sogn)

Seneste nyt fra kommunen om Lindved Skovby og om den gamle del af Højtoften.
Ang. Lindved Skovby: planerne er ændret. Afventer den endelig beslutning i kommunalbestyrelsen i nov. 2006.
Ang. Højtoften (den gamle del) – nye planer underskrives 31/10 2006. Vi hører nærmere.
Møde om tilslutningsveje til motorvejen, tirsdag d. 28/11, kl. 19.30 i Sognegården. Udgifterne til mødet afholdes af kommunen. Lokalrådet står for den praktiske planlægning.


3. Nyt fra det fælles landistriktsudvalg
.
Er man begyndt at dele penge ud jvf. artikel i VAF under Ny Hedensted?
Hans Weber tager spørgsmålet op på mødet i det fælles landdistriktsråd d. 14/11 2006


4. Meddelelser fra lokalrådets medlemmer - Herunder arrangementer som ønskes påført Lindved Sognegårds kalender (Bedes medbragt skriftligt)
Hans Weber sender planerne vedr. mulig udvidelse af idrætsfaciliteter i forbindelse med motorvejens etablering (se punkt 4 fra mødet d. 21/8 2006) til Dorte Risak – Planafdelingen, Tørring-Uldum Kommune.
Arne Henriksen meddeler, at en omtale af lokalrådet og hjemmesidens adresse kommer i kirkebladet næste kvartal.
Birgith Havreballe meddeler, at der er nye åbningstider i lokalhistorisk arkiv: 2. mandag i hver måned, kl. 15-17 (dec. lukket) eller efter aftale med Henry Breinbjerg (75 67 80 22) eller Ida Hansen (75 85 11 64) og at 2. oplag af bogen ”Historien om Lindved” udkommer ca. 1/12 2006.


5. Værdier i lokalområdet. (Bilag 2)

Notatet (bilag 2) om ”Værdier i Lindveds lokalområde” kan bruges til en præsentationsfolder om Lindved. Jan Friis undersøger mulighederne for et pænt lay-out.


6 + 7. Fortsat drøftelse af ”Planlægning lokalt - inspiration til arbejdet i lokalrådene.” (Bilag udsendt 18.09.06).
Hvad skal vi nu gå i gang med?

Ang. området ved Brugsen og den nye rundkørsel: Åge Kristensen undersøger mulighederne for ideer til udsmykning fra designlinjen i 3.G. på Rødkilde Gymnasium.
Mogens Thomsen sender forslag om følgende til kommunen:
Trafikdæmpende foranstaltning på Lindved Tværvej før Thyras Vænge, som på Lindevej ved Lindved EL.
Gøre sti-nettet færdigt i den nye udstykning ved Agersbølparken og Thyras Vænge.
Udstykning af området syd for Agersbølparken.
Forslag om forbedringer i Tingparken, bl.a. el og vand. Bjarne Nygaard og Mogens Thomsen undersøger priser.


8. Evt. – Herunder fastsættelse af næste møde.
Intet nyt om hærværket mod lindetræerne.
Næste møde er tirsdag d. 12. december 2006, kl. 19.00 i hallen.


 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu