Kultur - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Om Lindved
 

Kultur i Lindved

En stor del af det kulturelle liv i Lindved tager udgangspunkt i de mange aktiviteter og arrangementer, som Lindved Sognegårdsforening står for.

Her er en kort beskrivelse af, hvad Lindved Sognegårdsforening er:

Lindved Sognegårdsforening
blev stiftet i 1964 kort tid efter, at sognegården blev indviet. Foreningens formål er at styrke det folkelige fællesskab i Lindvedområdet ved afholdelse af kulturelle arrangementer, fester og underholdning og ved at virke som igangsætter for ideer og initiativer, der gør det mere attraktivt at være borger i Lindved.

Foreningen Lindved Sognegård

blev stiftet i 1985, fordi kommunen dengang ønskede at afhænde sognegården til en forening i området, som kunne leje den for et symbolsk beløb, og som skulle forestå dens udlejning, drift og vedligeholdelse. Alternativet var, at man risikerede, at sognegården ville blive solgt til anden side, og dermed ville Lindvedområdet miste et meget attraktivt samlingssted.

Lindved Sognegårdsforening og Lindved Sognegård er altså to selvstændige foreninger, men hvis man er medlem af Lindved Sognegårdsforening, er man samtidig automatisk medlem af Lindved Sognegård – ja det er faktisk de eneste medlemmer, som denne forening har. Desuden udpeger Lindved Sognegårdsforenings bestyrelse et medlem til bestyrelsen for Lindved Sognegård, så de to foreninger på denne måde er nært knyttet til hinanden. Foreningerne afholder da også generalforsamling samme aften i forlængelse af hinanden.

Parkudvalget.
For nogle år siden tog den daværende bestyrelse for Sognegårdsforeningen initiativ til nedsættelse af et udvalg, som skulle forsøge at etablere en park i Lindved. Udvalget foranstaltede en indsamling i Lindvedområdet, og ved hjælp af de indsamlede midler og med tilskud fra Tørring-Uldum Kommune lykkedes det at få Tingparken etableret.

Der er nu tinglyst en deklaration, der siger, at kommunen har vedligeholdelsesforpligtelsen af Tingparken, og at parken i al fremtid skal være et rekreativt område for beboerne.
Deklarationen giver endvidere Sognegårdsforeningen påtaleret med hensyn til vedligeholdelse og brug af parken.

Flagudvalget.
På foranledning af Sognegårdsforeningen blev der for nogle år siden rejst en flagstang midt i Lindved. Hidtil har flaghejsningen på alle danske flagdage været varetaget af et fast flagudvalg, lige som man har kunnet bestille flaghejsning hos dette udvalg på særlige festdage. Efter lang og tro tjeneste stoppede flagudvalget sin virksomhed på sidste generalforsamling, og det har ikke været muligt at få nye personer til at påtage sig opgaven.

Sognegårdsforeningens bestyrelse har derfor besluttet, at man indtil videre, når det er muligt, vil fortsætte flagningen på faste flagdage. Hvis man ønsker flaget hejst i forbindelse med særlige mærkedage, kan man henvende sig til foreningens formand og her låne flaget mod selv at forestå hejsningen og nedtagningen af det.

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu